DANSK.BÆREDYGTIGT.NATURLIGT

FN’s verdensmål

Hos NORTO ønsker vi at bidrage. Hele vejen rundt. Derfor er det helt naturligt for os at arbejde med FN’s verdensmål, for at blive bevidste om de tiltage, vi allerede gør og samtidig sætte fokus på, hvor vi kan forbedre os.

7

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Det er vigtigt for NORTO at arbejde ansvarligt med både forbrug og
produktion, som er FN’s 12. verdensmål. Hele vores virksomhed er bygget på denne præmis.

Helt konkret kommer det til udtryk ved, at vi udelukkende anvender genbrugte eller upcyclede materialer i alt, vi laver. På den måde bidrager vi også til, at andre virksomheder kan reducere deres affaldsmængde ved at lave et samarbejde med NORTO.

I vores fokus på ansvarligt forbrug og produktion arbejder vi i høj grad med dokumenteret bæredygtighedsdata, fordi det er vigtigt for os, at de tiltag, vi prioriterer, har en reel effekt. Vi ønsker også at dele ud af vores værdifulde viden ved at fortælle om vores historie og erfaringer, for derved at motivere andre til at have mere fokus på bæredygtighed i deres valg.

Vi viser naturen respekt ved at udnytte resttræ og affaldsmaterialer fra andre produktioner, og vi har fokus på at reducere spildet, dér hvor løsningerne produceres. Vi bruger selvfølgelig også miljøvenlig lim og overfladebehandling i vores løsninger, for at støtte op om den ansvarlige produktion.

Skovområde i Norden
Skovområde i Norden

13. Klimaindsats

Når vi fokuserer på vores klimaindsats, er dokumenteret data et af de vigtigste parametre for os. Vi har en ambition om at have dokumenteret bæredygtighedsdata på alle vores produkter, så vi på den måde kan synliggøre vores klimaindsats.

Data gør, at vi hele tiden har noget konkret at forholde os til, og på den måde har vi et godt og solidt udgangspunkt, når vi skal forbedre os. Vi ønsker nemlig hele tiden at bruge vores data til at optimere vores produktionsproces, så vores klimaaftryk minimeres så meget som muligt.

15. Livet på land

NORTO er udsprunget af træindustrien, og derfor er omtanken for skovene og livet på land af stor betydning for os. Hele vores eksistensgrundlag er bygget op omkring respekten for træet som ressource, og når vi anvender træ i vores produkter, er det udelukkende restafskær for at være med til at reducere mængden af fældet skov.

Det er derfor også helt naturligt for os kun at arbejde med FSC-certificeret træ. Gennem dette samarbejde bidrager vi nemlig til at sikre bevarelse, oprettelse samt bæredygtig brug af skove. Derudover er der fokus på, at skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning samt skovtilplantning skal øges væsentligt.

Gennem FSC-samarbejdet bidrager vi også til at genoprette udpint jord og bekæmpe ørkendannelse og samtidig er vi med til at beskytte og forhindre udryddelse af truede dyrearter, da vi sikrer bevarelsen af dyrenes naturlige levesteder.

Skovområde i Norden
Skovområde i Norden

17. Partnerskaber for handling

Hos NORTO er vi godt klar over, at jo flere, der bidrager til festen, jo bedre. Derfor er vores partnerskaber vigtige og noget, vi prioriterer højt. Vores partnerskaber er forpligtende samarbejder med kunder og andre partnere, der sammen med os ønsker at øge fokus på at bruge og upcycle resttræ samt andre affaldsmaterialer.

Vi ønsker ikke at holde vores tanker og erfaringer for os selv, men vil meget gerne bidrage med vores viden i diverse netværk og clustre med det formål at fremme fokus på mulighederne inden for upcycling af restmaterialer.

Da hele vores identitet ligger i at genanvende og upcycle restmaterialer, er vi altid på udkig efter nye partnerskaber, hvor vi kan aftage deres restmateriale og give det nyt liv i vores løsninger.

Kontakt os

Vi sidder klar ved telefonen

+45 9610 1522

Kontaktfomular

1 + 9 =

Kontakt NORTO
Nr. Bjertvej 17
7830 Vinderup
Telefon: +45 9610 1522
Mail: mail@norto.dk
CVR. nr.: 40123164

Privatlivspolitik

Tilmeld dig vores nyhedsbrev