A Beautiful Choice

Miljø & Verdensmål

Vi har alle et ansvar for at tage hensyn til miljøet og klimaet. Vores handlinger og valg har en indvirkning på vores planet, og det er vigtigt, at vi tænker på vores fremtidige generationer.

Ved at fokusere på bæredygtighed vil NORTO være med til at fremme FN’s Verdensmål og arbejde for en bæredygtig fremtid for vores planet. Vi ønsker at gøre en positiv forskel for miljøet og vores dedikation til bæredygtighed viser engagement i at skabe en bedre fremtid for alle.

7

GRØNT FOKUS

Et bæredygtigt og grønt fokus
Bæredygtighed, genbrug og upcycling er kernen i NORTO. Vi benytter materialer fra certificerede nåleskove i Nordeuropa og bearbejder træet med omhug og respekt for den omkringliggende natur ved at genanvende resttræ fra træproduktion. Med et bæredygtigt fokus i materialevalget og produktionen tilbyder vi produkter i høj kvalitet med en lang holdbarhed.

Den bæredygtige fortælling
Den bæredygtige fortælling om NORTO startede i VTI, hvor medarbejderne har en særlig respekt og kærlighed til træ. Respekten for skovdriften, de håndværksmæssige traditioner samt de gode materialer er historien bag udviklingen af NORTO. Filosofien bag NORTO er at skabe bæredygtige produkter, hvor der tages hensyn til både fortid, nutid og fremtid. Vi hylder fortidens skovdrift og træproduktion ved at give træerne liv i nutidens og fremtidens byggerier. NORTO handler også om at bringe naturen indenfor og lade naturprodukterne blive en del af vores dagligdag i hjemmet, på arbejdspladsen eller i det offentlige rum.

Skovområde i Norden
Skovområde i Norden

UPCYCLING

Upcycling er en central værdi i produktionsprocessen af NORTO’s produkter. Upcycling er en stor del af tankegangen hos NORTO, den er med hele vejen rundt – lige fra træets vækst i skoven til det færdige produkt.

Optimal udnyttelse af træet
Når VTI modtager råtræet bliver det ved leveringen kontrolleret efter høje kvalitetskrav. Det råtræ, som frasorteres til produktionen af møbel- og vinduesprofiler pga. knaster eller revner, benyttes til fremstilling af NORTO’s produkter. Det betyder, at råtræet er af høj kvalitet, selvom det er resttræ. I NORTO er tanken at udnytte så meget som muligt af træet, for at værne om skovbruget.

Upcycling som produktionsprincip
Upcycling er en central værdi i produktionsprocessen af NORTO’s produkter. I NORTO tænker vi upcycling hele vejen rundt – lige fra træets vækst i skoven til det færdige produkt. Grundtanken med udnyttelsen af det frasorterede træ er, at NORTO tilfører råmaterialet en ny værdi. Gennem NORTO’s produkter bliver råtræet en del af noget nyt og får et andet formål, når vi genanvender det. For os er det afgørende, at vi ikke skader miljøet yderligere ved at producere vores træprodukter. Vi bevarer råtræets oprindelige kvalitet og værdi, og vi sikrer, at der ikke sker yderligere forbrug af materialer. Det betyder, at vores råtræ altid har en lang levetid og holdbarhed. En del af råtræet anvendes til produktionen af limtræ, mens det frasorterede træ udnyttes til NORTO’s produkter.

FSC CERTIFICERET TRÆ

Skove har enorm betydning for både mennesker, natur og klimaet. Vi skal værne om skovene, så fremtidige generationer kan drage nytte af dem, ligesom vi gør det i dag. FSC er vigtig som ét af redskaberne til netop at sikre dette.

Vi går ikke på kompromis med vores træ
I NORTO har vi stort fokus på bæredygtighed, og vi går ikke på kompromis. Derfor anvender vi udelukkende resttræ fra FSC certificeret skovbrug.

Skove har enorm betydning for både mennesker, natur og klimaet. Vi skal værne om skovene, så fremtidige generationer kan drage nytte af dem, ligesom vi gør det i dag. FSC er vigtig som ét af redskaberne til netop at sikre dette.

FSC-certificeringen er en garanti for, at der i den pågældende skov ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er det en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker der arbejder i skoven, arbejder under ordnede forhold.

FSC (Forest Stewardship Council) er et ligeværdigt samarbejde mellem forskellige skovinteresser, der er blevet enige om retningslinjer for bæredygtig skovdrift. FSC respekterer økonomiske, sociale samt naturmæssige interesser.

Skovområde i Norden

Se hvordan vi arbejder med FN’s verdensmål

Se vores DGNB certificeringer

Kontakt os

Vi sidder klar ved telefonen

+45 9610 1522

Kontaktfomular

1 + 8 =

Kontakt NORTO
Nr. Bjertvej 17
7830 Vinderup
Telefon: +45 9610 1522
Mail: mail@norto.dk
CVR. nr.: 40123164

Privatlivspolitik

Tilmeld dig vores nyhedsbrev