DANSK.BÆREDYGTIGT.NEMT

Om Norto

NORTO er fortællingen om et innovativt eventyr kombineret med en kærlighed til træ, skov og natur. NORTO ønsker at give noget tilbage til naturen og samtidig tilføre en ekstra designmæssig værdi til nutidens boligindretning. Læs hele historien om norto her.

Historien om NORTO – Det hele startede med en innovativ idé

NORTO er grundlagt i 2018 og er historien om et design- og interiørbrand skabt i Vinderup i Vestjylland. Vinderup Træindustri (VTI) har i over 40 år produceret limtræ til møbel- og vinduesindustrien samt byggemarkeder til ”gør-det-selv” målgruppen.

Virksomheden har de senere år set et potentiale i at optimere brugen af resttræ fra produktionen. Med et ønske om at udnytte råtræet bedst muligt har Vinderup Træindustri etableret og udviklet et nyt forretningsområde – en interiørlinje inden for loft- og vægbeklædning af fyrretræ. Den nye interiørlinje har fået navnet, NORTO. Flemming Nielsen, tidligere direktør og nu en af idémændene bag NORTO, har eksperimenteret med alt fra former, farver, udtryk, teksturer og utallige produktkombinationer i udviklingen af NORTO produkterne. Den innovative idé bag NORTO er at skabe produkter, der er nemme at montere, og som er fremstillet af genbrugstræ.

Hvorfor NORTO? – den nordiske natur

Navnet, NORTO, udspringer af ”nordisk” og udtrykker, at produkterne har nordiske rødder. Den nordiske inspiration fremkommer både gennem produkternes visuelle udtryk og materialerne, som er træ fra skove i Skandinavien.

Alle NORTO’s produktkategorier er navngivet med danske efternavne. Efternavnene signalerer, at produkterne er fremstillet i Danmark af medarbejdere med respekt for træet og passionen for gode det gode håndværk.

Vision

At give noget tilbage til naturen

Skov, træer og natur er nøgleord i visionen for NORTO. Bag NORTO ligger en innovativ tanke om at tilbyde eksklusivt boliginteriør skabt ud fra bæredygtige produktionsprincipper.

Grundprincipperne i NORTO er:

  • NORTO har en vision om at vise respekt for naturen og bidrage til at udnytte naturens dyrebare ressourcer mest optimalt.
  • NORTO vil sikre, at naturen og skovområderne bevares til de kommende generationer.
  • NORTO tilbyder individuelle og bæredygtige designløsninger inden for væg- og loftbeklædning til private forbrugere, gør-det-selv” folket, arkitekter, indretningsarkitekter og entreprenører.
  • NORTO ønsker at give noget tilbage til naturen.

Værdier

En bæredygtig filosofi

NORTO har en filosofi om, at træ ikke bare er træ. Vi ser træ som et værdifuldt materiale, der skaber uanede muligheder og en særlig atmosfære i et rum. Ved køb af loft- og vægbeklædning fra NORTO får du et produkt med fokus på:

  • Bæredygtighed: NORTO’s produkter er skabt med fokus på genanvendelighed og fremstillet af bæredygtige materialer af genbrugstræ
  • Design: Produkterne er skabt ud fra en nordisk designtradition med fokus på naturmaterialer, et enkelt æstetisk udtryk og lyse farvenuancer
  • Funktionalitet: NORTO tilbyder produkter, som er nemme at montere og kombinere på forskellige måder efter egne ønsker og behov. NORTO’s produkter er nemme at opsætte for alle – både håndværkere og til dem, der ønsker at ”gøre-det-selv”
  • Kvalitet: NORTO benytter solide råtræsplader udvalgt efter høje kvalitetskrav og med en lang holdbarhed.

Bæredygtighed

Et bæredygtigt og grønt fokus

Bæredygtighed er kernen i NORTO. Vi benytter materialer fra certificerede nåleskove i Nordeuropa og bearbejder træet med omhug og respekt for den omkringliggende natur ved at genanvende resttræ fra træproduktion. Med et bæredygtigt fokus i materialer og produktion tilbyder vi produkter i høj kvalitet med en lang holdbarhed.

Den bæredygtige fortælling
Den bæredygtige fortælling om NORTO startede i det nordlige Vestjylland i byen Vinderup. Flemming Nielsen, idémanden bag NORTO, har en særlig respekt og kærlighed til træ. Kombinationen af Flemmings tømreruddannelse, passionen for fyrretræ og iværksætterånden har skabt grundlaget for en række af bæredygtige og ”grønne” interiørprodukter. Respekten for skovdriften, de håndværksmæssige traditioner samt de gode materialer er historien bag udviklingen af NORTO. Filosofien bag NORTO er at skabe bæredygtige produkter, hvor der tages hensyn til både fortid, nutid og fremtid. Vi hylder fortidens skovdrift og træproduktion ved at give træerne liv i nutidens og fremtidens byggerier. NORTO handler også om at bringe naturen indenfor og lade naturprodukterne blive en del af vores dagligdag i hjemmet, på arbejdspladsen eller i det offentlige rum.

Optimal udnyttelse af træet

Når Vinderup Træindustri modtager råtræet bliver det ved leveringen kontrolleret efter høje kvalitetskrav. Det råtræ, som ikke anvendes til produktionen af møbel- og vinduestræ benyttes til fremstilling af NORTO’s produkter. Det betyder, at råtræet er af høj kvalitet, selvom det er genbrugstræ. For NORTO er tanken at udnytte så meget som muligt af træet, for at værne om skovbruget.

Upcycling som produktionsprincip
Upcycling er en central værdi i produktionsprocessen af NORTO’s produkter. I NORTO tænker vi upcycling hele vejen rundt – lige fra træets vækst i skoven til det færdige produkt. Grundtanken med udnyttelsen af det frasorterede træ er, at NORTO tilfører råmaterialet en ny værdi. Gennem NORTO’s produkter bliver råtræet en del af noget nyt og får et andet formål, når vi genanvender det. For os er det afgørende, at vi ikke skader miljøet yderligere ved at producere vores loft- og vægbeklædning. Vi bevarer råtræets oprindelige kvalitet og værdi, og vi sikrer, at der ikke sker yderligere forbrug af materialer. Gennem vores produktionsproces skaber vi et brugbart produkt af genbrugstræ. Det betyder, at vores råtræ altid vil have en lang levetid og holdbarhed. En del af råtræet anvendes til produktionen af limtræ, mens det frasorterede træ udnyttes til NORTO’s produkter.

Langsigtet og bæredygtig produktudvikling

Vestjysk købmandskab er omdrejningspunkt for udviklingen af loft- og vægbeklædning fra NORTO. Vi har en ydmyg tilgang til produktionsprincipper og gør os umage. Vi udvikler de bedste løsninger og benytter et ærligt og holdbart materiale som fyrretræ.

NORTO’s produktserier er skabt ud fra en bæredygtig tanke, hvor den vestjyske arbejdsomhed gør, at vi værner om naturens ressourcer, så kunderne kan købe produkter med god samvittighed. I NORTO eksperimenter vi hele tiden med nye løsninger, sammensætninger, konstruktioner og detaljer. Den løbende produktudvikling er et udtryk for, at NORTO efter bedste evne skaber vedvarende genanvendelse af råtræet. Vi ser hele tiden efter muligheder for at udnytte spild fra produktionen for at skabe autentiske produkter.

Design og produktion

Nordisk design og fremtidens trends

I produktudviklingen af NORTO’s træbeklædninger har vi eksperimenteret med adskillelige designudtryk, farver, former, mønstre og materialer i form af spildtræ fra produktionen. Medarbejderne hos NORTO besidder en træteknisk og designfaglig viden, og vi har en vision om at fremme bæredygtigheden i træindustrien. Kombinationen af dette har skabt grundlaget for udviklingen af NORTO’s loft- og vægbeklædninger i genbrugstræ.

Undervejs i designfasen har vi haft et vellykket samarbejde med Rikke Skytte, foredragsholder og trendforsker. Rikke har hjulpet os og givet inspiration om design, tekstur, farvevalg, formsprog og tidsånd for produkterne. Rikke har formået at give os sparring og ledt os i en retning, hvor vi har udviklet loft- og vægbeklædninger i et langtidsholdbart og bæredygtigt design.

Konkret har vi i samarbejdet brugt Rikkes råd omkring formgivning med bløde, runde og organiske former til produktserien NORTO Leth, som har afrundede kanter på trælisterne. Dette har tilført NORTO Leth en overflade, der passer ind i fremtidens boligtrends med interiør, der skaber ro og balance i et rum. Til udviklingen af NORTO Frøslev har Rikke bekræftet os i, at et design med trælameller og listeudtrykket har en fremtid inden for national og international boligindretning. I den afsluttede fase i produktudviklingen af NORTO Skov 135 har vi efter mødet med Rikke foretaget farvemæssige ændringer, der i højere grad end de første prototyper stemmer overens med vores ønske om at signalere natur, bæredygtighed og genbrug i materiale- og farvevalget.

Vi giver hermed vores varmeste anbefalinger til Rikke Skytte som sparringspartner i en design- og produktudviklingsproces.

Rikke Skytte udtaler følgende om samarbejdet med NORTO:

”I en tid hvor vi leder efter produkter, der kan vække tillid og medfølelse i os, og hvor det velkendte møder nye løsninger, er NORTO en unik designløsning.

Der var ingen tvivl fra min side. Ingen tvivl om at de har fat i et vigtigt aspekt i tidsånden og for vores fælles fremtid, da jeg hørte om NORTO´s vision om at optimere brugen af resttræ fra produktion og skabe nogle unikke loft- og vægbeklædningsløsninger, hvor man udnytter råtræet og skaber upcycling.

En virksomhed med historie og stærke samarbejder, der tænker fremad.

Forståelsen af materialet og tillid til et produkt er alfa omega i en tid, hvor kampen mod køb og smid-væk kulturen tages op. Med nemme løsninger og en god dialog giver NORTO en oplevelse af at være meddesigner, og samtidig blive guidet godt igennem installering.

Træ vil fortsætte med at være en af vores stærkeste designmaterialer i fremtiden, og særligt resttræ og genanvendt træ. Nye løsninger tilgodeser den moderne forbruger og hele rummet, både inden for lydabsorberende features og visuelle æstetiske løsninger på loft og væg”.

Rikke Skytte, Trendforsker og designer

Hvorfor vælge NORTO?
– det naturlige valg

NORTO har skabt en række af bæredygtige produkter inden for væg- og loftbeklædning til hjemmet, virksomheden eller det offentlige byggeri. Vi har lagt vægt på de egenskaber og kvaliteter, som gør vores produkter unikke og værdifulde. Læs herunder hvorfor vi mener, du bør vælge NORTO:

N

Genbrug af råtræ

Hele filosofien bag NORTO er genanvendelse af råmaterialer. Vi ønsker at udnytte vores råtræ på den bedst mulige måde og værne om træet som et ærligt, solidt og holdbart materiale. I produktionen benytter vi rester af genbrugstræ, som ellers ville blive smidt ud eller brændt. Vi synes, at råtræet fra de nordeuropæiske skove er for godt til at blive brændt, så derfor anvender vi det frasorterede træ til udviklingen af nye produkter. Bæredygtighed og genanvendelighed er omdrejningspunktet, når træet får nyt liv og formål i NORTO’s produkter.

N

Dansk produceret træbeklædning

NORTO’s væg- og loftbeklædning er udviklet og produceret i Danmark af dygtige lokale medarbejdere. Vores medarbejdere har en faglig viden og erfaring inden for træindustrien. Vi gennemtænker alle detaljer i produktudviklingen og har en nytænkende tilgang til, hvordan vi udnytter råmaterialerne mest optimalt for at værne om de lokale og nordiske skov- og naturområder, hvor vi får vores primære råmaterialer fra.

N

Brandgodkendt træbeklædning

Vores produktserier NORTO Frøslev og NORTO Friis er brandgodkendte massive træpaneler til K1 10, D-s2,d0 til opsætning som loftbeklædning. NORTO Frøslev er som en af de få listebeklædninger på markedet godkendt efter netop disse europæiske standarder inden for brandsikring.  Brandgodkendelserne betyder, at produkterne er testet for gennembrænding samt varme- og røgudvikling. Disse godkendelser giver dig tryghed og sikkerhed ved opstået brand, når du monterer loftbeklædning i boligen eller virksomheden.

N

God akustik

Vores loft- og vægbeklædninger vil medvirke til en forbedret akustik i rummet. Som materiale har træ en lyddæmpende effekt. Træbeklædningernes tredimensionelle og ru overflader samt varierende design og form medvirker til en kortere efterklangstid i rummet, hvor lyden kan absorpere lyden rundt i rummet. Indret derfor boligen eller virksomheden med andre bløde materialer og inventar for at få en optimal akustisk virkning. I nyere byggerier med store vinduespartier og andre rum med højt til loftet, er det en fordel at vælge designløsninger, der kan give en god akustik i rummet.

N

Kvalitet og det gode håndværk

Vores træprodukter er skabt med en passion for det gode håndværk. Det frasorterede råtræ lever op til høje kvalitetskrav, hvor der ikke er blåsplint, store revner og gamle knaster i råtræet. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, selvom vi anvender genbrugstræ. De håndværksmæssige traditioner og en omhyggelig bearbejdning af råmaterialerne er i fokus i udviklingen og produktionen af loft- og vægbeklædning fra NORTO.

N

Nem og hurtig montage

Alle NORTO’s produkter er nemme og hurtige at montere for både professionelle håndværkere og ”gør-det-selv” målgruppen. For at montere vores loft- og vægbeklædning er det ikke et krav, at man har erfaring med opsætning af træbeklædning.
I montagevejledningerne er tydeligt beskrevet med tekst og billeder, hvordan hvert produkt monteres korrekt samt hvilket værktøj, der skal benyttes. Vores produkter er nemme at opsætte, fordi de bl.a. kan monteres direkte på den eksisterende forskalling (se montagevejledning). Vi har også taget højde for, at loft- og vægbeklædning er nem at eftermontere, hvis der efterfølgende skal indsættes lampeudtræk, stik og lignende.

N

Det gode indeklima

Hver dag opholder vi os i forskellige rum på arbejdspladsen eller i det private hjem. Et godt indeklima er altafgørende for at opnå en følelse af velvære og opretholde en god og sund tilværelse. Træ er et naturligt materiale, som medvirker til et godt indeklima i et rum, fordi træ som materiale har en særlig evne til at skabe ro og balance i et rum. NORTO’s træbeklædning indbyder til en varm og behagelig stemning i rummet. NORTO’s produkter er fremstillet af fyrretræ, som især har en positiv effekt i forhold til nedbrydning af bakterier.

N

Individuelle indretningsløsninger

NORTO’s væg- og loftbeklædning giver mange valgmuligheder for at skabe individuelle designløsninger i hjemmet eller virksomheden. Du kan kombinere produkterne og få din personlige loft- eller vægdekoration. Vores fleksible system giver arkitekter mulighed for at løse forskellige opgaver med afsæt i kundens individuelle ønsker og behov. NORTO ønsker at skabe rammerne for stemningsfyldte, inspirerende og moderne rum- og indretningsløsninger.

N

Nordisk design

NORTO tilbyder loft- og vægbeklædning, der er udviklet ud fra en nordisk designtradition, hvad angår materialevalg, former, farver, stil og æstetik. Naturmaterialer er et bærende element i skandinavisk design. Produkterne fra NORTO er af fyrretræ, som med de lyse nuancer tilfører en varm og naturlig atmosfære i rummet. NORTO’s produkter skaber et eksklusivt og æstetisk udtryk i boligindretning på kontoret, i restauranten eller det private hjem. Inspirationen til NORTO’s interiørprodukter kommer fra de nordiske stiltendenser, hvor enkelhed i æstetisk og materialevalg er omdrejningspunktet. Vores produkter passer ind i nationale og internationale rum- og boligindretninger.

N

Multifunktionelle produkter

Vores loft- og vægbeklædning i træ har forskellige anvendelsesmuligheder, hvor produktkategorierne kan sammensættes og monteres vandret eller lodret, så det passer ind i rummet og indretning. Alle produktserierne fra NORTO kan benyttes i forskellige typer af rum, lige fra køkkenet, soveværelset, hjemmekontoret til trappeopgangen, mødelokalet eller receptionen i virksomheden. Der er utallige muligheder for at skabe individuelle løsninger med vores loft- og vægpaneler.

N

Stor værdi for pengene

Produkter fra NORTO giver ekstra værdi for pengene. Ved køb af loft- og vægbeklædning får du et bæredygtigt produkt, skabt af gode og solide materialer i et eksklusivt designmæssigt udtryk. NORTO er for dem, som gerne vil give lidt ekstra for at få et unikt produkt med en lang holdbarhed og en stærk bæredygtig historie. Vores loft- og vægbeklædning henvender sig til flere typer af boliger til både private forbrugere, arkitekter og virksomheder.

N

Innovativt og moderne

Vores loft- og vægbeklædning er produceret ud fra en tankegang, hvor vi tænker innovative og bæredygtige løsninger, hvilket vores produkter bærer præg af. NORTO udvikler produkterne ud fra de krav, der stilles til fremtidens byggerier i forhold til at benytte genanvendelige materialer og skabe et moderne designudtryk. Vi har også taget højde for de fremtidige ”gør-det-selv” tendens, fordi alle kan montere loft- og vægbeklædning fra NORTO.

Kontakt NORTO
Nr. Bjertvej 17
7830 Vinderup
Telefon: +45 9610 1522
Mail: mail@norto.dk
CVR. nr.: 40123164

Privatlivspolitik